fbpx

מידע מקצועי

חתימה על כתב ויתור

חתימה על כתב ויתור

מעסיקים רבים מחתימים את עובדיהם, עם סיום העסקתם, על כתב קבלת וסילוק (כתב ויתור) שבמסגרתו העובדים מצהירים שהם קיבלו את מלוא זכויותיהם מהמעסיק וכי לא

פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

הרבה יכעסו עלינו אך אנחנו נהיה הוגנים אתכם תמיד ונאמר לכם רק את האמת. לא בכל מקרה של פיטורים לא מוצדקים שווה לכם לתבוע את

הטעויות ש-90% מהמעסיקים עושים בשימוע

הטעויות ש-90% מהמעסיקים עושים בשימוע

רבות נכתב על זכות השימוע והרשת מלאה בכללים כאלה ואחרים שמבלבלים את הקורא שאינו בקיא במשפט העבודה ואינו יודע להבחין בין העיקר לטפל. אם ברצונכם

“נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך.”